การประชุมเตรียมการโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่าง วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 191 เข้าชม