คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา และโรงเรียนโพนงามศึกษา จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 200 เข้าชม