การประชุม การกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับคณะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 183 เข้าชม