คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะหและโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 175 เข้าชม