คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยม (Site Visit) และร่วมคิด (Shared Idea) ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา (Ideate) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 243 เข้าชม