คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ภาคเช้า โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ภาคบ่าย โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคะชะอี จังหวัดมุกดาหาร

เผยเเพร่เมื่อ 249 เข้าชม