ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 20พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 280 เข้าชม