คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และภาคบ่าย โรงเรีบนปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 186 เข้าชม