การประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 186 เข้าชม