คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหารือข้อราชการ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 190 เข้าชม