“นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SNRU KM Share & Learn 2018) วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 184 เข้าชม