คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม และโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) จังหวัดนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 169 เข้าชม