คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนค้อวิทยาคม และโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 185 เข้าชม