การประชุมครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารและกาฬสินธุ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 263 เข้าชม