คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 175 เข้าชม