การประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมภูพาน อาคาร 2 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 222 เข้าชม