คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนรวมราชพิทยาคม และโรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 128 เข้าชม