คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม และโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จังหวัดนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 175 เข้าชม