การประชุมเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 186 เข้าชม