ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประกวดดาว-เดือน เขียวชมพู ประจำปีการศึกษา 2561 “Rising Star Of SNRU 2018 ” “เด่นดาว พราวเดือน ” วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 217 เข้าชม