การอบรมการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาาคารเบื้องต้น วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 276 เข้าชม