การประชุมติดตามการดำเนินงานและการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 167 เข้าชม