การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องโถงศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 271 เข้าชม