ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน การประชุมจัดทำข้อเสนอ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 230 เข้าชม