ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด “กิจกรรมลานวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าต้านยาเสพติด” วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ถนนหน้าอาคาร6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #งดโฟมลดใช้พลาสติก

เผยเเพร่เมื่อ 295 เข้าชม