ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 171 เข้าชม