นักศึกษา กองทุน กยศ.ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00- 08.50 น. ณ ประตู 1 และประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 234 เข้าชม