นักศึกษาศึกษาชั้นปีที่ 1 กยศ. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-08.50 น. ณ ประตู 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 234 เข้าชม