ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาจิต ก้าวสู่ชีวิตปีที่ ๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 146 เข้าชม