ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 140 เข้าชม