สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน ทางวิชาการในงาน “open house” วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 228 เข้าชม