ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง วช.และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัย ของห้องปฎิบัติการ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

เผยเเพร่เมื่อ 174 เข้าชม