ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-09.30 น. ณ ประตู 1 และประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 170 เข้าชม