การปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 209 เข้าชม