การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันศุกร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ๗ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 429 เข้าชม