กิจกรรมสวดมนต์เย็น ฟังธรรมระหว่างพรรษาและทำบุญปรับปรุงหอพระมัชฌิมาพุทโธ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 6 และศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 183 เข้าชม