คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “เส้นทางสู่ความฝัน ใน ศตวรรษที่ 21” โดยวิทยากร ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 311 เข้าชม