ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชุมชนนารายณ์เจง ร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเมือง จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 251 เข้าชม