ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 183 เข้าชม