ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไหว้ศักดิ์การะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ขอให้สำเร็จ เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย

เผยเเพร่เมื่อ 160 เข้าชม