ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 229 เข้าชม