การแข่งขันประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 238 เข้าชม