ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 237 เข้าชม