คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กิจกรรมอบรม การใช้เครื่องสเปกโตรรโฟโตมิเตอร์UV/VVIS เพื่อผลลัพธ์ถูกต้องและแม่นยำในการใช้งาน วัันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 220 เข้าชม