ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักศึกษา มีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 207 เข้าชม