การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 197 เข้าชม