ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกประสบการณ์และการทำงานในสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฟรีตลอดงาน ปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

เผยเเพร่เมื่อ 127 เข้าชม