การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 262 เข้าชม