กิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน ที่มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าอาคาร 10 ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 178 เข้าชม