งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 2071 เข้าชม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ระเบียบการ กิจกรรมการแข่งขัน

1.การแข่งขันประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก  ระดับอาเซียน ปี 2561

2.การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก  ระดับอาเซียน ปี 2561

3.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

4.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

5.การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

6.การแข่งขันซูโดกุ

7.การประกวด Science Show

8.ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์

9.การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

10.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

11.การประกวดร้องเพลง

12.การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต     **** เปลียนแปลงการอบรมเป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

ตารางการแข่งขัน

หนังสือเชิญโรงเรียน

แบบตอบรับเข้าร่วมชมกิจกรรม

แผนผังการจัดงาน